Partnerský program

    Existuje mnoho důvodů, proč je vhodné šíření a podporu informačního systému provádět pomocí partnerů. Je to výhodné pro konečného uživatele (individuální přístup), partnera (realizace odborných i obchodních dovedností) i výrobce (zde se výhody projeví vyšší kvalitou produktu).

1.1 Druhy partnerství

Organizační kancelář, s.r.o., výrobce IS WinFAS nabízí několik druhů partnerství.

Dodavatel (dealer)

    Dodavatel je partnerem, který IS WinFAS implementuje, podporuje a školí. Dodavatel výrobci odvádí tzv. licenční poplatky, jeho cenová politika je však nezávislá.Jeho činnost je odborná, také obchodní a marketingová.

Zprostředkovatel (obchodník)

   Prostředkovatel provádí činnost, která vede k uzavření smlouvy mezi uživatelem a výrobcem. Za to dostává provize.Jeho činnost je obchodní a marketingová.

Uživatel

    Každý uživatel může IS WinFAS doporučit, dát vědět o tom, že pracuje s IS WinFAS, předvést případnému zájemci IS WinFAS v reálném provozu. Za to mu - v případě, že jeho činnost vede k získání uživatele - přísluší provize jako zprostředkovateli.

1.2 Výhody


Informační systém WinFAS

 • kvalita a konkurenceschopnost
 • široká parametrizovatelnost, která umožňuje bez programování přizpůsobit produkt potřebám uživatele
 • jednotné ovládání, které umožňuje rychlé zaškolení

Finanční výhody

 • dodavatelé: samostatná cenová politika vůči uživatelům
 • zprostředkovatelé a uživatelé: k získání provize není potřeba žádných výdajů

Odborné výhody

 • proškolení partnerů
 • metodická pomoc při implementaci
 • dodávka školení uživatelům buď formou přímého proškolení výrobcem nebo poskytnutí know- how dodavateli, který pak samostatně školí své klienty
 • sdílení know-how

Marketingové výhody

 • podpora značky WinFAS (zvyšování image, ...)
 • užívání loga a značky (užívání chráněné značky na základě dohody)
 • účast na akcích podporujících IS WinFAS (prezentace, výstavy)
 • sofistikovaná pomoc při práci s webovými stránkami vedoucí ke zvýšení návštěvnosti
 • spolupráce v reklamě, návrhu a dodání reklamních předmětů, ...
Autor:    Urban Marek    | Posl.změna:    13.01.2009    | Článek:    740    |     www.WinFAS.cz